Thor Heyerdahl's search for Odin - ancient links between Azerbaijan and Scandinavia?

Författare
(Main editor: Vibeke Roggen.)
Genre
Konferenser, Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Novus Press 2014 Norge, Oslo XV, 399 sidor. ill. 978-82-7099-738-1