Thora Holms konserveringsbok

Författare
Thora Holm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saxon & Lindström 1942 Sverige, Stockholm 126 sidor. : ill.
Saxon & Lindström 1940 Sverige, Stockholm 94 sidor. 19 cm