Thorshammars verkstad. Utförd upprustning 1999-2000 - Antikvarisk kontroll. Fastigheten Hinsebo 1:7, Västmanlands län, Norbergs socken, Norbergs kommun

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum (2000) Sverige, Västerås 9 sidor.