Thorshammars verkstad. Utförda reparationer 2002 - Antikvarisk kontroll. Fastigheten Hinsebo 1:7, Norbergs socken och kommun, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2002 Sverige, Västerås 8 sidor.