Three cups of deceit - how Greg Mortenson, humanitarian hero, lost his way

Författare
Jon Krakauer
(Jon Krakauer.)
Genre
Biografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Anchor Books 2011 USA, New York 75 sidor. 23 cm 978-0-307-94876-2