Tid för planering, möjlighet till utveckling - kommentarmaterial till Avtal 2000

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförb. 1996 Sverige, Stockholm 26 sidor. 22 cm