Tidblad-variationerna

Författare
Per Svenson
(Per Svenson efterord: Lars Gustaf Andersson.)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Edition Tegnér, Författares bokmaskin 2013 Sverige, Lund, Stockholm 49 sidor. ill. 20 cm 978-91-637-3950-7