Tiden

Författare
(Redaktion: Kim Salomon.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen i samarbete med Makadam, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen i samarbete med Makadam förlag, Bulls Graphics, Bulls Graphics 2017 Sverige, Nyhamnsläge, Nyhamnsläge, Halmstad, Halmstad 222 sidor illustrationer 25 cm 978-91-7061-204-6