Tider skola komma

Författare
Poul Anderson
(Poul Anderson översättning: Gabriel Setterborg)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Laissez faire 1987 Sverige, Solna 158 sidor. 18 cm 91-7648-052-6