Tidskritisk precisionsbekämpning av luftmål

Författare
(Fredrik Berefelt ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2007 Sverige, Stockholm 24 sidor.