Tidspress på byggarbetsplatsen - en pilotstudie

Författare
Jan Forslin
(Jan Forslin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., LiberTryck 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 65 sidor. 24 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan