Tieto todellisuudesta

Författare
Henry T. Laurency
(Henry T. Laurency suomentanut: Irmeli Adelskogh)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Laurency 1991 Sverige, Skövde 302 sidor. 21 cm 91-85922-09-9