Tigermännen

Författare
Martin Nylund
(Martin Nylund ill. av Gunnar Widholm)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1942 Sverige, Stockholm 128 sidor. : ill.