Tigern och kontoristerna

Författare
Murray Schisgal
(Stockholms Stadsteater 1964.)
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms stadsteater 1964 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 51 sidor.