Fortællinger i prosa - Til een

Författare
Christian Winther
(Christian Winther.)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyldendal 1900 Danmark, Kjøbenhavn 192, 174 sidor.
Reitzel 1893 Danmark, Kjøbenhavn 288 sider
C. A. Reitzel 1860 Danmark, Kjøbenhavn 288 sidor.
Reitzel 1860-1872 Danmark, Kjøbenhavn 11 vol.
Gyldendalkse boghandel 1900 Danmark, Kjøbenhavn 174 s
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan