Til hennes majestät drottningen, i anledning af des höga närvaro vid den, med eleverne i institutet för blinde och döfstumme hållna offenteliga examen, på stora bourse-salen, den 5 julii 1809./(G. Snoilsky.) Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1809

Författare
Gustaf Adolf Snoilsky
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1809 Sverige, Stockholm [04] sidor. 4:o.