Til svenska allmänheten - Om hästkötts användande till människoföda.

Författare
Adam Germund Cederhjelm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1784 Sverige, Stockholm