Tilitys elämälle

Författare
Axel Fredenholm
(Axel Fredenholm suomentanut Kaarina Turja)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Karisto 1999 Finland, Hämeenlinna 78 sidor. 18 cm 951-23-3994-3
Karisto 1991 Finland, Hämeenlinna 78 sidor. 951-23-3069-5
Arvi A. Karisto 1983 Finland, Hämeenlinna 78 sidor. 951-23-1892-X