Till Damaskus - Ett drömspel

Käre Gustaf af G.

Nu måste jag besvära Dig med en fråga rörande pjesen Till Damaskus. Dagmarteatern antager stycket på villkor att det ej utkommer på Svenska eller Danska före Jul (samt att jag för teatern förenklar dekorationerna).

Är det skäl dröja så länge med utgifningen?

Mitt svar: Nej!

Emellertid och emedan man aldrig vet hvar landet ligger, måste jag begagna tiden och inlemma pjesen i Kristiania och Helsingfors. Till den ändan ber jag få besvära Dig att låta hastigt taga 3 afskrifter.

Vet Du när Gernandt ämnat utgifva pjesen?

O.S.A.

Vänligen

August Strindberg

Brev till Gustaf af Geijerstam, 26 maj 1898

Förstå Drömspelet? Indras Dotter har stigit ner på jorden för att få reda på hur menniskorna ha det, och så får hon känna hur svårt det är. Och det svåraste är: att göra andra ondt, hvilket man tvingas till om man vill lefva.

Formen är ju motiverad i förordet: drömmens sammelsurium, i vilket det dock fins en viss logik! Allt orimligt blir sannolikt. Menniskor skymta och skizzeras på flera punkter, skizzerna flyta ihop till en. Tid och rum existera ej; en minut är som många år, inga årstider; snön ligger i sommarlandskap, linden gulnar och grönskar etc.

Ur August Strindbergs brev till Emil Schering, 13 maj 1902

Till Damaskus utgavs första gången 1898, Ett drömspel 1902

Författare
August Strindberg
(August Strindberg.)
Genre
Bok, Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur 1994 Sverige, Stockholm, Norge 199 sidor. 18 cm
Legenda, Lunds pockettr. 1986 Sverige, Stockholm, Lund 199 sidor. 18 cm
Wihlke & son 1974 Sverige, Stockholm, Norge 199 sidor.
Aldus, Bonnier 1974 Sverige, Stockholm, Stockholm 148 sidor.
Aldus/Bonnier, Bonnier 1971 Sverige, Stockholm, Stockholm 148 sidor.
1971 Sverige, Stockholm 148 sidor.
Aldus/Bonnier, Bonnier 1966 Sverige, Stockholm, Stockholm 148 sidor.
Aldus/Bonnier, Stockholms bokbinderi 1962 Sverige, Stockholm, Stockholm 147 sidor.