Till Kap

Författare
Martin Nylund
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1931 Sverige, Stockholm 128 sidor. : ill.