Till afhörande af de tal hvarmed lectorn i medicin och natural-historia doctor Jonas Otto Pontén, lectorn i historia och geographi magister Carl Wilhelm August Tham samt gymnasii-adjuncten magister Henrik Aminson komma att offentligen inställas i sina embeten inbjudas vetenskapernas gynnare, idkare och vänner vördsamt och vänligen af Kongl. gymnasii rector Isaak Samuel Widebeck

Författare
Isak Samuel Widebeck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1847 Sverige, Strengnäs, tryckt hos C. P. Westerlund [6] sidor.