Till förintelsens minnesplatser i Polen - En resehandledning med syfte att vägleda och inspirera

Författare
Magnus Hermansson Adler
(Magnus Hermansson-Adler och Christer Mattsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forum för levande historia 2009 , Stockholm 53 sidor 978-91-977487-7-3