Till herr P. En--m, och flera denna tidens unga herrar författare. =(Rubr.)=/(T.) =S. impr.=

Författare
Pehr Tham
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1793 Sverige [04] sidor. 8:o.