Till kännedomen om kronisk mjältven och portatrombos, en bantiliknade sjukdomsbild

Författare
Erik Oscar Lindbom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1915 Sverige, Stockholm