Till marxismens försvar

Originaltitel
In defence of Marxism Svenska
Författare
Lev Trotskij
(Leo Trotskij svensk övers.: Jan-Christer Hamberg och Bengt E R Johansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Röda rummet, Prinkipio offsettryck 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 293 sidor. 20 cm
Coeckelbergh 1972 Sverige, Göteborg 291 sidor.