Till minne av Trosa landskyrkas återinvigning den 25 januari 1931

Författare
(Utg. av Iwar Nilsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trosa bok- & pappershandel 1931 Sverige, Trosa 39 sidor.