Till sjöss - Berättelser för ungdom

Författare
Eginhard von Barfus
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1915 Sverige, Stockholm 204 sidor.