Till våra flickor

Författare
Jeanna Oterdahl
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1921 Sverige, Stockholm 15s
Bonnier 1908 Sverige, Stockholm 18 sidor.
Bonnier 1904 Sverige, Stockholm 20 sidor.