Till valsverkspräglingens historia i Sverige

Författare
Åke Meyerson
(Åke Meyerson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1945 Sverige, Stockholm s. [161]-163