Till vetenskapernas vårdare, gynnare och vänner vördsamt af kongl. Academiens n. v. rector Carl Johan Malmsten

Författare
Carl Malmsten
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1856 Sverige, Upsala [9] sidor. fol.