Till vetenskapernas vårdare, gynnare och vänner vördsamt af kongl. Academiens n. v. rector Christopher Jacob Boström

Författare
Christopher Jacob Boström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1855 Sverige, Upsala [8] sidor.