Tillägnan - arton torrnålar

Författare
Jörgen Hammar
(Jörgen Hammar.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mats Segnestam, Knivsta tryckeri AB 2015 Sverige, Sigtuna, Knivsta 24 onumrerade sidor huvudsakligen illustrationer 21 cm 978-91-982573-0-4