Tillåten förmån eller förbjuden muta? - vad gäller enligt korruptionsbestämmelserna i brottsbalken? : vad gäller enligt marknadsföringslagen?

Författare
Sten Tengelin
(Sten Tengelin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Industriförb., R.H. tr. & reklam 1978 Sverige, Stockholm, Stockholm 71 sidor. diagr. 21 cm