Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Tyngdpunkten ligger på hantverket, hur man gör kvalitativa studier i praktiken - från idé till färdigt resultat. Kapitlen inleds med en beskrivning av det aktuella metodologiska perspektivet och analysmetodens kännetecken. Därefter presenteras författarens egen studie enligt forskningsprocessen.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
(Birgitta Höglund Nielsen & Monica Granskär (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2017 Sverige, Lund 270 sidor illustrationer 23 cm 978-91-44-11863-5
Studentlitteratur 2012 Sverige, Lund, Polen 249 sidor. ill. 23 cm 978-91-44-07699-7
Studentlitteratur 2012 Sverige, Lund 249 sidor. : ill. 23 cm 978-91-44-07699-7
Studentlitteratur 2008 Sverige, Lund, Ungern 210 sidor. 978-91-44-00155-5