Tillbaka till Luther! - Lilla katekesen i ny övers. o. bearb. jämte kommentar

Författare
Johannes Ljunghoff
(Johannes Ljunghoff.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1941 Sverige, Lund 62 sidor.