Tillfället gör tjuven

Författare
Carl Israel Hallman
(Finlands television 1966.)
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Finlands Television 1966 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Helsingfors 34 sidor.