Tillgängliga gångar på kyrkogårdar, i parker och bostadsgångar

Författare
Pål Reijer
(Pål Reijer och Ann-Britt Sörensen.)
Genre
Handböcker, manualer etc.
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Movium 2007 Sverige, Alnarp 65 sidor. färgill. 978-91-576-7235-3