Tillit och korruption - korruption, maktmissbruk och bristande tillit i svensk lokalpolitik 1963-2011

Författare
Erik Wångmar
(Erik Wångmar.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Santérus 2013 Sverige, Stockholm, Tyskland 285 sidor. 22 cm 978-91-7359-064-8