Tillståndet i svensk åkermark och spannmålsgröda - jordartens betydelse för markegenskaperrna, samband markfaktorer och elementhalter i kärna

Författare
(Jan Eriksson ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 2000 Sverige, Stockholm 65 sidor.
Naturvårdsverket, Naturvårdsverkets reprocentral 1997 Sverige, Stockholm, Stockholm 59 sidor., [73] sidor.o.bl. diagr., kartor (huvudsakligen färg), tab.