Time for English 1, Textbook - för mellanstadiet

Ett moment i taget!För att göra grammatiken överskådlig och lätt att ta till sig - här får eleverna ta ett grammatiskt moment i taget. Underlättar och gör det överskådligt!• I Textbook tas endast ett grammatiskt moment upp i taget, och presenteras i fortlöpande grammatikrutor.• Inga sammandragna former förekommer under skolår 4.• Diagnoser under rubriken "Test your English" finns i vart sjätte kapitel i Workbook. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, A & W 1991 Sverige, Stockholm, Uppsala 96 sidor. ill. (vissa i färg) 24 cm