Timing for animation

Författare
Harold Whitaker. John Halas.
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
Focal Press 2002 Utgivningsland okänt / Ej specificerat