Timmerman berättar

Författare
Torsten Sandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ljus 1944 Sverige, Stockholm 212 sidor.