Tina and the latchkey child

Originaltitel
Kajsa och nyckelbarnet
Författare
Jeanna Oterdahl
(Illustrated by Birgitta Nordenskjold translated from the Swedish by Anabelle MacMillan.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Macmillan 1964 Storbritannien, London 119 sidor. , ill. 20 cm
Harcourt, Brace & World 1963 , New York 127 sidor. Ill.