Tio minuter i tolv

Författare
Ole Blegel
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1982 Sverige, Stockholm 160 sidor. 19 cm 91-32-50869-7
B. Wahlström 1972 Sverige, Stockholm 156 sidor. 91-32-40352-6