Tipslördag 1996-1997

Författare
Claes G. Bengtsson
(Claes G Bengtsson med alla fakta om Tipsextra)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska spel 1997 Sverige, Stockholm [4], 193 sidor. 30 cm