Tissue Engineering III: Cell - Surface Interactions for Tissue Culture

Författare
Cornelia. Kasper
(Edited by Cornelia Kasper, Frank Witte, Ralf Pörtner.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Berlin Heidelberg 2012 Tyskland, Berlin, Heidelberg XIV, 339p. 67 illus. digital. 978-3-642-28282-9