Tjädern i Jönköpings län - beståndstrender och pilottest för att med satellitbild identifiera gynnsamma marker för tjädern

Författare
Henrick Blank
(Henrick Blank, Linda Andersson och Conny Jacobson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen 2005 Sverige, Jönköping 40 sidor.
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005 Sverige 40