Tjädern och skogsbruket - vilka krav har tjädern på sin miljö och vad kan skogsbruket göra för vår största skogsfågel?

Författare
Ingemar Hjorth
(Författare: Ingemar Hjorth illustrationer: MatsÅke Bergström foto: Ingemar Hjort.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skogsstyr. cop. 1992 Sverige, Jönköping 16 sidor. färgill. 26 cm