Tjäna utan att tjäna - en idéskrift om kunskapsföretagande

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SACO 2000 Sverige, Stockholm 24 sidor. : diagr., tab