Tjänstemannakåren vid Aktiebolaget Volvo, Göteborg 1939

Författare
Gunnar I. Ericsson
(Gunnar I Ericsson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf., Förf:s kontorskopiator 1982 Sverige, Göteborg, Göteborg 150 sidor. ill. 30 cm